Full-Time

job title Name Office Tel No. Email
job title Name Office Tel No. Email
job title Name Office Tel No. Email
job title Name Office Tel No. Email
job title Name Office Tel No. Email
job title Name Office Tel No. Email
job title Name Office Tel No. Email
job title Name Office Tel No. Email
job title Name Office Tel No. Email
job title Name Office Tel No. Email
job title Name Office Tel No. Email
job title Name Office Tel No. Email
job title Name Office Tel No. Email
chair , professor hui-yin chiu 04-7232105轉2601、2638 huiyin.chiu@gmail.com
professor Hui-Shuang Su 04-7232105轉2636 shuang@cc.ncue.edu.tw
professor HUI MAI CHANG 04-7232105轉2639 hmchang@cc.ncue.edu.tw
professor Li-Fang Hsu 04-7232105轉2615 lhsu1@ms17.hinet.net
professor Jian-Zhou Su 04-7232105轉2608 chienchou2001@yahoo.com.tw
professor YAN CHENG 04-7232105轉2633 cyang@cc.ncue.edu.tw
associate professor Lu Kung-Hwa 04-7232105轉2618 lukung.fifi@msa.hinet.net
associate professor MEI HUA CHIANG 04-7232105轉2626 jiangmh@cc.ncue.edu.tw
associate professor Yi-Kuan Huang 04-7232105轉2640 kuan@cc.ncue.edu.tw
Assistant Professor Hsiao Ching Yang 04-7232105轉2632 bennieyy@gmail.com
Assistant Professor yi-hsuan Chiu 04-7232105轉2613 lunaheart1226@gmail.com
Assistant Professor 盧世達 04-7232105轉2616 church0707@gmail.com
Lecturer Kan Ping-Hui 04-7232105轉2617 katharin@cc.ncue.edu.tw