Jian-Zhou Su
Name Jian-Zhou Su
Email chienchou2001@yahoo.com.tw
Office Tel No. 04-7232105轉2608
Year
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
Year Paper Title
2018 會議論文, Oct. 20-21, 2018
2018 會議論文, Oct. 19-22, 2018
2018 會議論文, Oct. 09-11, 2018
2018 會議論文, Sep. 15-16, 2018
2018 會議論文, Aug. 17-20, 2018
2018 會議論文, Jul. 14-15, 2018
2017 會議論文, Dec. 14-15, 2017
2017 會議論文, Oct. 26-28, 2017
2017 會議論文, Oct. 20-21, 2017
2017 會議論文, Oct. 14-15, 2017
2016 蘇建洲, 會議論文, Nov. 26-27, 2016
2016 會議論文, Jan. 25-27, 2016
2016 蘇建洲, 會議論文, Jul. 28-29, 2016
2016 蘇建洲, 會議論文, Jun. 13, 2016
2016 蘇建洲, 會議論文, Jan. 25-27, 2016
2015 會議論文, Aug. 21-22, 2015
2015 會議論文, Apr. 11-12, 2015
2015 蘇建洲, 會議論文, Dec. 12-13, 2015
2015 蘇建洲, 會議論文, Oct. 30-31, 2015
2015 蘇建洲, 會議論文, Oct. 16-17, 2015
2015 蘇建洲, 會議論文, Aug. 21-22, 2015
2015 蘇建洲, 會議論文, Jun. 27-28, 2015
2015 會議論文, Apr. 11-12, 2015
2014 會議論文, Oct. 24-25, 2014
2014 會議論文, Oct. 10-12, 2014
2014 會議論文, Aug. 27-29, 2014
2013 , Dec. 07, 2013
2013 , Nov. 22-24, 2013
2013 , Nov. 01-03, 2013
2013 , Sep. 21-22, 2013
2012 , Dec. 17-18, 2012
2012 , Oct. 23-25, 2012
2011 , Nov. 30-Dec. 02, 2011
2011 , Oct. 01, 2011
2010 , Dec. 04, 2010
2010 , Sep. 18, 2010
2010 , May. 01, 2010
2010 , Apr. 01, 2010
2009 , Aug. 01, 2009
2009 , Jun. 01, 2009
2009 , May. 01, 2009
Year
2014
Year Project Title Participator Unit
2021
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
2015
Honor Category Year
Inside School Honor 2013
Outside School Honor 2008